Mặt bằng tầng 2 đến tầng 13

Mặt bằng tầng 13

Mặt bằng tầng trệt tháp b3